Gebruiksvoorwaarden van DROOMHUIS.NL

DROOMHUIS.NL biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden online toegang biedt tot de magazines en gidsen van Uitgeverij Interdijk BV (‘Interdijk Media content’) die via internet worden gestreamd naar computers en andere apparaten met een internetverbinding (‘DROOMHUIS.NL -compatibele apparaten’).

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over ‘de DROOMHUIS.NL-dienst’, ‘onze dienst’ of ‘de dienst’, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door Uitgeverij Interdijk BV wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van -de content op de DROOMHUIS.NL website, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.

  1. Lidmaatschap

1.1. Je DROOMHUIS.NL-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Camping League-dienst, moet je beschikken over internettoegang en een DROOMHUIS.NL-compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder abonnementen digitaal, abonnementen digitaal + print en abonnementen alleen print. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je – DROOMHUIS.NL lidmaatschap kun je vinden op onze website door bovenaan de pagina’s onder je profielnaam op de link ‘Account’ te klikken.

  1. Promotieaanbiedingen.

Regelmatig kunnen we speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden (“Aanbiedingen”). Voorwaarden voor de aanbieding bepaalt Uitgeverij Interdijk naar eigen oordeel en we behouden ons het recht voor om een Aanbieding in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent lidmaatschap bij een van de Uitgeverij Interdijk BV printproducten komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductieaanbiedingen. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent DROOMHUIS.NL -lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een Aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer je je registreert voor de Aanbieding of in andere communicaties die aan je ter beschikking zijn gesteld.

  1. Facturering en opzegging

3.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor DROOMHUIS.NL wordt afgeschreven via je betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven op de pagina ‘Mijn Account’. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven, wanneer je je abonnement wijzigt of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar onze website en klik via ‘Mijn Account’ op de link ‘Mijn abonnement(en)’, klik op de knop ‘Bekijk’ als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken. Als je je registreert voor DROOMHUIS.NL en je account bij derden als Betaalmiddel gebruikt, kun je de factureringsgegevens voor je DROOMHUIS.NL -lidmaatschap vinden door naar je account bij de betreffende derden te gaan.

3.2. Betaalmiddelen. Om de door ons aan te bieden dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

3.4. Opzegging. Je kunt je DROOMHUIS.NL lidmaatschap te allen tijde opzeggen Een abonnement voor aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna- behoudens opzegging- automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het nieuwe abonnementstermijn DROOMHUIS.NL over deze opzegging moeten berichten en ten tijde opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk naar Postbus 10, 1420 AA Uithoorn of via E-Mail naar administratie@interdijk.nl

Betalingen worden bij de eerste factuurperiode voor een jaar niet gerestitueerd. En we bieden geen terugbetaling of te goed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor – DROOMHUIS.NL content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina ‘Mijn Account’ en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina ‘Mijn Account’ op ‘Mijn abonnement(en)’. Vervolgens klik je op de rode knop “Bekijk” achter het abonnement wat je wilt opzeggen. Kies voor de rode knop “Annuleren” en je abonnement is opgezegd. Uiteraard kun je nog gebruik blijven maken van je DROOMHUIS.NL abonnement tot de einddatum van de periode die je hebt afgesloten. Als je je account bij een derde partij als Betaalmiddel gebruikt en je jouw- DROOMHUIS.NL lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar je account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door je uit te schrijven voor de DROOMHUIS.NL -dienst via deze derde partij.
Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Uitgeverij Interdijk BV te melden via administratie@interdijk.nl

3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

  1. DROOMHUIS.NL -dienst

4.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn om lid van de DROOMHUIS.NL -service en diensten te worden. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.

4.2. De DROOMHUIS.NL dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je DROOMHUIS.NL -lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de DROOMHUIS.NL -dienst te gebruiken en – DROOMHUIS.NL betaalde content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

4.3. De – DROOMHUIS.NL dienst, met inbegrip van de content catalogus, wordt regelmatig bijgewerkt. Bovendien testen we voortdurend diverse aspecten van onze dienst, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en de beschikbaarheid van DROOMHUIS.NL -content.

4.4. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de -d DROOMHUIS.NL dienst niet te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de content bescherming van de DROOMHUIS.NL -dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de DROOMHUIS.NL -dienst; software of andere producten of processen die via de Camping League-dienst toegankelijk zijn, niet te decomprimeren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te di assembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de DROOMHUIS.NL-dienst te manipuleren. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Camping League-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

4.5. De beeldkwaliteit van de DROOMHUIS.NL -content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid is afhankelijk van je internetdienst en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke zelfde beeldkwaliteit. De minimale verbindingssnelheid voor SD-kwaliteit is 1,0 Mbps, maar we adviseren een snellere verbinding voor een betere beeldkwaliteit. Een downloadsnelheid van minstens 3,0 Mbps per content- brochure, magazine, gids of video wordt aanbevolen voor het ontvangen van HD-content (gedefinieerd als een resolutie van 720p of hoger). Een downloadsnelheid van minstens 15,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van Ultra HD (gedefinieerd als een resolutie van 4K of hoger). Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Hoelang het duurt voordat DROOMHUIS.NL content wordt gestart, hangt af van een aantal factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de geselecteerde content, en de configuratie van je c DROOMHUIS.NL compatibele apparaat.

4.6. De DROOMHUIS.NL website-software is ontwikkeld door of voor DROOMHUIS.NL en mag alleen worden gebruikt voor geautoriseerde streaming en het kijken van de DROOMHUIS.NL -content via – DROOMHUIS.NL compatibele apparaten. De Camping League-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden.

  1. Wachtwoorden en accounttoegang.

Het lid dat het DROOMHUIS.NL -account heeft gemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht (de “Accounteigenaar”), is verantwoordelijk voor alle activiteiten via het DROOMHUIS.NL -account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de DROOMHUIS.NL -compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, DROOMHUIS.NL of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

  1. Diversen

6.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

6.3. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je de ‘Help’ pagina op onze website bezoeken.

6.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

6.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. DROOMHUIS.NL kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

6.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

6.7 Klachten Op de overeenkomsten tussen de ondernemer Uitgeverij Interdijk BV en jou als consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij als consument de gebreken hebt geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgeverij Interdijk BV .
Bij de ondernemer Uitgeverij Interdijk BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met bericht van ontvangst met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2024