...

Voeg je koptekst hier toeFinnhouse Houtbouw

blijft vernieuwen met

houtbouw

Finnhouse Houtbouw ontwerpt en bouwt al meer dan vijftig jaar woningen in houtbouw. Het bedrijf in Rosmalen weet met de Paal&Balk constructies nog steeds te vernieuwen in hoofdvormen en details. Het ‘ontwerpen met gezond verstand’ levert telkens weer een unieke woning op waarin bewoners gezond wonen en waarmee we de wereld een beetje beter kunnen maken. Directeur Arjan Walraven en architect Robin de Pagter-Rix leggen ons aan de hand van enkele ontwerpen uit wat er allemaal mogelijk is met houtbouw.

In de entree van Finnhouse Houtbouw is een houten wand met daarop een paneel dat is bekleed met mos. Hoewel het geen bouwmateriaal is, past het bij de uitstraling van het bedrijf dat zoveel mogelijk met natuurlijke materialen ontwerpt en bouwt. Dat is ook te zien in de spreekkamer en kleine showroom waar opbouwen en dwarsdoorsnedes van gevels staan opgesteld. Opdrachtgevers die hier voor een unieke houten woning komen, krijgen daardoor meteen beleving bij de bouwwijze. Maar belangrijker is de wand met tientallen voorbeelden van gerealiseerde woningen. Ze zijn allemaal zichtbaar van hout, ontworpen en gebouwd in de unieke Paal&Balk constructie of houtstapelbouw, en zien er toch allemaal anders uit. Robin: “Wij proberen onszelf bij iedere woning opnieuw uit te dagen en los te komen van een bepaalde stijl. Een organische architectuur die verschilt per woning en ontstaat uit de eisen en wensen van de opdrachtgever en de unieke eigenschappen van de omgeving.”

Paal&balk constructie
Bij die uitdagingen helpt het dat Finnhouse niet beter weet dan ontwerpen en bouwen met hout. Arjan: “We hebben in ruim vijftig jaar ontzettend veel kennis en kunde opgebouwd met houtbouw. Met onze Paal&Balk constructie zijn we zeer flexibel, waardoor we open ruimtes kunnen creëren en vormen kunnen ontwerpen wat bij andere bouwmethodes lastiger is. Wanden zijn veelal niet dragend en daarom zijn de woningen ook toekomstgericht. We ontwerpen ook met gezond verstand als het gaat om materiaalgebruik, milieu, gezondheid en budget.” Robin pakt enkele schetsen erbij waaraan dat te zien is. “Door op de juiste plaatsen overstekken te voorzien wordt de gevel beschermd tegen zonnewarmte en regen, maar wordt daglicht juist binnen gehaald. We ontwerpen veelal slim en compact, waardoor er minder materiaal nodig is. Doordat we werken met natuurlijke materialen zijn onze woningen in de basis al gezond. We streven ernaar om voor het binnenklimaat zo min mogelijk techniek toe te passen.”

Totaal ontzorgen
Arjan en Robin kunnen ook nog ingaan op het begrip biophylic design, maar dat komt later. Het is namelijk niet vaak het eerste waarvoor een opdrachtgever bij ze binnenkomt. Arjan: “Een opdrachtgever komt toch in de eerste plaats met een wensenlijst voor het wonen en gebruiken van de woning op een bepaalde locatie. De keuze voor houtbouw is dan vaak al gemaakt. Wij kunnen de woning ontwerpen én bouwen die daar perfect bij past voor een afgestemd budget. We weten als architect en bouwbedrijf heel goed wat we met houtbouw kunnen maken. Daardoor kunnen we door slim te ontwerpen sterk sturen op budget. Doordat we het hele traject van eerste schets tot en met de bouw doen, kunnen we de opdrachtgever totaal ontzorgen. Ze hebben maar met één partij te maken, en kunnen erop gerust zijn dat niets tussen wal en schip valt.”

Vooranalyse
Het hele ontwerptraject dat van schets tot vooroverleg zo’n zes tot acht weken duurt, begint met een vooranalyse die in drie stappen is opgedeeld. In de eerste stap worden de eisen en wensen van de opdrachtgever samen met de esthetiek als vertrekpunt genomen. De eisen en wensen worden concreet gemaakt door de indeling en de processen in de woning samen te brengen. Robin: “We proberen daarin al door te vragen over bijvoorbeeld behoefte aan kastruimte, de locatie van de trap en of de trap open, halfopen of dicht wordt. Dan al komt onze expertise aan de orde. Bij plaatsing in de entree kan dit leiden tot tocht in de vide. We analyseren de levens van onze opdrachtgevers en vertalen dit naar een ruimtelijke invulling. Zo is een keuken tegenwoordig vaak het hart van het huis, het is de plek waar veel contact is en waar je bezoek ontvangt. Hier past een meer open ruimte bij, soms met vide. De zithoek en slaapkamers hebben daarentegen juist meer baat bij geborgenheid.”

"Onze Paal&Balk constructie is uniek en wordt op maat gemaakt in Finland. Het geeft ons veel flexibiliteit en maakt onze ontwerpen gevarieerd en uitdagend."

Toetsing op budget
Om tot een passende esthetiek te komen, laat Robin een moodboard maken. “Dat is voor ons richtinggevend, maar het is ook een middel om door te vragen waarom ze voor bepaalde afbeeldingen hebben gekozen. Soms zegt een afbeelding meer dan het programma van eisen. We halen er voorbeelden van indelingen bij om te laten zien wat dat doet met de sfeer. Zo ontstaat een wisselwerking tussen de opdrachtgever en mij.” Het derde aspect in deze eerste stap is de afstemming met het budget. Arjan: “In iedere fase in het ontwerpproces doen we een toetsing op het budget. Ik vind dat vanzelfsprekend. Het zal bij ons niet vaak voorkomen dat we een prachtig ontwerp hebben wat vervolgens vanwege budget ver moet worden teruggebracht. We ontwerpen in de basis liever iets kleiner, want onze ervaring is dat er in het enthousiasme vervolgens nog extra wensen bijkomen. Groter maken is makkelijker en leuker dan kleiner maken. Ook dat is ontwerpen met gezond verstand.”

Boom en brede overstek
In de eerste stap maakt Robin ook een analyse van de locatie. Ook hiervoor heeft Robin enkele uitgewerkte ontwerpen waaraan te zien is hoe bepalend de situatie van de locatie is. “Iedere kavel is uniek. Niet alleen in vorm. Ook de zichtlijnen, het verloop van de zon en de eventueel belendende elementen. Een open agrarisch landschap leidt tot een heel ander ontwerp dan een kavel binnen bebouwd gebied of in een rivierenlandschap.” Arjan: “We hebben ook te maken met regelgeving, maar dat speelt een andere rol dan bijvoorbeeld zichtlijnen. Als je er woont gaat het namelijk niet meer om die regelgeving, maar moet het voldoen aan hoe je wilt wonen. Bovendien wordt in de regelgeving niet alles meegenomen. Bij de energieprestatie wordt bijvoorbeeld wel isolatiewaarden meegenomen. De invloed van een boom echter niet en een brede overstek maar beperkt, terwijl dat soort zaken wel degelijk van invloed zijn op het woongenot en het binnenklimaat.”

Eén met de natuur
In de derde stap komt de bouwtechniek en het biophylic design ter sprake. Robin: “Biophilic design is het integreren van natuur en natuurlijke elementen in het ontwerp om te komen tot een gezonde woning. Het vele glas met zichtlijnen halen het groen van buiten naar binnen. De zichtbare houtconstructie, het gebruik van daglicht, ruimtelijkheid door vides maar ook juist geborgen hoeken en specifieke verhoudingen. Houtbouw maakt het ook makkelijker om een woning aan te passen naar de levensfase of veranderende gezinssamenstelling van de bewoners.” Deze principes staan nog los van de materialen. Het hout van de Paal&Balk constructie wordt al sinds de oprichting van het bedrijf geïmporteerd uit Finland en bestaat uit kwalitatief hoogwaardig Fins vuren. De hele opbouw van de wanden tussen het vakwerk van de balken bestaat uit natuurlijke materialen en is damp-open.

Praatschetsen
Al tijdens de voorbespreking ontstaan de eerste ‘praatschetsen’. “Dat begint met een paar potloodstreken op papier. Dat werkt het meest intuïtief; alles kan nog anders. Ik daag mezelf uit om elementen erin te verwerken die niet zijn besproken.” Om zijn creativiteit te bevorderen gunt Robin zich iedere dag een kwartiertje de tijd om uit de losse pols te tekenen. “Zo kom ik tot nieuwe vormen en ideeën, want ik blijf zoeken naar vernieuwingen. Als je bij een architect komt, wil je verrast worden.” Robin schakelt al snel over naar 3d-ontwerpen, zodat er meer ruimtelijke beleving is en er ook kan worden gevarieerd met materialen. Later in het proces, als er keuze moeten worden gemaakt, brengt Robin zijn architectonische expertise in. “We proberen in de keuzes te gidsen door aan te geven wat wel en niet werkt en hoe een keuze kan doorwerken in het totaal. Maar uiteindelijk heeft de opdrachtgever het laatste woord.”

Vaste bouwpartners
Binnen het bureau is er een technisch team om af te stemmen of een ontwerp binnen een budget en technisch goed uitvoerbaar is. Als er eenmaal een definitief ontwerp is waar een bouwvergunning voor is afgegeven, wordt de bouw gerealiseerd door vaste bouwpartners onder de vlag van Finnhouse. Arjan: “Het bouwbedrijf Koenen in Nijmegen maakt altijd onze houtskeletbouwelementen. De samenwerking is zo intensief dat we geregeld de elementen verbeteren en optimaliseren. De directe lijnen met de aannemers zorgen ervoor dat we onze eigen planning aan kunnen houden en niet afhankelijk zijn van anderen.” Het resultaat is een woning die goed is voor mens en natuur. Arjan: “Met elke woning die we neerzetten willen we de wereld een beetje beter maken. Dat gaat over CO2-opslag in het hout en de isolatie, de esthetiek van het ontwerp en over een gezond leefklimaat voor de bewoners.”

"Met elke woning die we neerzetten willen we de wereld een beetje beter maken."

Met dank aan: Finnhouse Houtbouw  |  Tel. 073-6111005

Finnhouse houtbouw blijft…

Zoek op architect, bouwer, stylist, merk, plaats, woningtype of thema:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.