...
Header architecten

Taats

Huis bouwen met taats

Unieke, eigenzinnige en duurzame woningen; Droomt u ervan om een villa, landhuis of een ander eigentijds en modern huis te bouwen op uw eigen kavel? Wilt u toch graag een vakkundig ontwerp voor uw opknapwoning? Samen met u stellen wij het bouwbudget samen en ontwerpen wij stap voor stap een duurzaam huis-op-maat met een perfecte, ruimtelijke indeling en lichtinval.

Eigenzinnig en streekeigen
Eigenzinnige woningen inspireren. U, die er gaat wonen, uw buren omdat de straat meer allure krijgt. Maar ook voorbijgangers zullen zich verbazen over uw streekeigen woning die verrast door haar creatieve ontwerp, ongewone bouwstoffen en speelse flirt met haar omgeving.

Dubbel duurzaam
De woningen die wij ontwerpen zijn zowel in energiegebruik als materiaaltoepassing duurzaam. Daarbij ontwerpen wij met natuurlijke bouwstoffen die het milieu minder belasten. Zo betaalt u minder energiekosten, heeft u minder onderhoud én meer comfort.

Honorarium eigen huis ontwerpen
Onze ontwerpkosten staan per bouwfase vooraf vast. In de eerste, kosteloze, fase bespreken we woonwensen en leggen die vast in het Programma van Eisen. Voor de uitwerking van uw ontwerp, aanvragen van vergunningen, aanbesteding en bouwbegeleiding rekenen we een vast honorarium.

Kosten eigen huis bouwen
De bouwkosten van uw woning toetsen we elke bouwfase aan het budget. Wij kunnen uw bouwkosten namelijk vrij nauwkeurig bepalen. Na de aanbesteding weet u die exact.

Voeg je koptekst hier toe

Voeg je koptekst hier toe

Voeg je koptekst hier toe

Voeg je koptekst hier toe

Zoek op architect, bouwer, stylist, merk, plaats, woningtype of thema:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.